• نمک خوراکی
    1313
    0

    نمک که به عنوان کلریدسدیم شناخته می شود، حدود ۴۰ درصد سدیم و ۶۰ درصد کلرید است. انسان ها به نمک نیاز دارند تا زنده بمانند، زیرا بدن ما نیازمند سدیم برای انتقال ضربان های عصبی، انقباض بافت های عضلانی و کنترل مایع در سلول های بدن همراه با سایر الکترولیت ها مانند پتاسیم است. ...